سامانه سقف تیرچه و بلوک

فن سقف سازی با استفاده از تیرچه و بلوک، در واقع ترکیبی است از دو روش پیش ساختگی و بتن ریزی در محل. در ایران، در چند سال اخیر با توجه به تکامل کاربردی مصالح ساختمانی، استفاده از تیرچه و بلوک در سقف، گسترش چشمگیری داشته است و استفاده از این سیستم در ساختمان های متعارف بسیار مرسوم می باشد. سقف های تیرچه و بلوک به دو دسته ی کلی سقف های با تیرچه های بتنی و سقف های با تیرچه های فولادی با جان باز تقسیم بندی می شوند و به دلیل عدم نیاز به قالب بندی و همچنین تشکیل یک دیافراگم صلب که باعث رفتار یکپارچه اسکلت ساختمان در برابر نیروهای زلزله می گردد، از مقبولیت و کاربرد فراوانی در ساختمان ها برخوردارند.

تیرچه فولادی با جان باز

سیستم تیرچه فولادی با جان باز در ترکیب با بتن شامل ترکیب یکپارچه ای از تیرچه های فلزی خود ایستا با فواصل تقریبا یکسان و دال بتنی فوقانی است که به صورت T شکل عمل میکند.

تیرچه پیش ساخته خرپایی

سیستم تیرچه پیش ساخته خرپایی متشکل از خرپای فولادی و پاشنه بتنی که با قرارگیری بلوک ها مابین تیرچه ها به عنوان قالب و با بتن پوششی درجا ریخته شده، مقطع مرکب T شکل مناسبی را تشکیل می دهند.

تیرچه پادیر برای نیل به اهداف سازمانی خود و در راستای چشم انداز تدوین شده…

چرا تیرچه پادیر؟

تیرچه پادیر نه تنها خود را به رعایت استانداردها و توافقات کیفی تعهد شده ملزم می‌داند، بلکه به لحاظ حرفه‌ای در تولید محصولات ، ارائه خدمات و اجرای پروژه ها، بهبودهای کیفی ممکن را به کارفرمایان پیشنهاد می‌دهد. براین باور به «نهادینه شدن کیفیت در کل زنجیره ارزش ارائه خدمات» و «بهبود مستمر در فرآیندهای کسب و کار خود» می‌اندیشد

محاسبه وزن خرپا

تیرچه پیش ساخته خرپایی از شش جزء آرماتورهای کششی، آرماتورهای عرضی، آرماتور بالایی، بتن پاشنه تیرچه، آرماتورهای تقویتی و آرماتور کمکی اتصال تشکیل شده است. در این بخش نرم افزار آنلاین محاسبه وزن خرپا و همچنین جداول جزئیات طراحی سقف تیرچه خرپایی کارخانه ای و بلوک پلی استایرن به ارتفاع ۲۵ سانتی متر برای چهار کاربری متعارف پارکینگ، مسکونی، تجاری و بام ارائه گردیده اند که در هر جدول نوع فولاد آرماتورها، رده مقاومتی بتن سقف و بتن پاشنه تیرچه، فاصله ی محور تا محور تیرچه ها، ضخامت سقف، ضخامت دال بتنی سقف که یک تیرچه برای مقادیر مختلف بار گسترده و متمرکز می تواند تحمل کند، مندرج گردیده است.

[gravityform id=”2″ title=”false” description=”true” ajax=”true”]

[gravityform id=”2″ title=”false” description=”true” ajax=”true”]

تاریخچه ما

[mpc_timeline_basic preset=”mpc_preset_4″ gap_top=”100″ gap_bottom=”0″ position=”right” force_fullwidth=”true” vertical_gap=”60″ line_width=”1″ line_gap=”40″ line_color=”#c9c9c9″ line_vinette_top=”0″ line_vinette_bottom=”100″ pointer_type=”line” pointer_size=”2″ pointer_gap=”10″ border_divider=”true” padding_divider=”true” margin_divider=”true”][mpc_timeline_item preset=”mpc_preset_5″ layout=”title,divider,content” alignment=”right” border_divider=”true” border_css=”border-radius:15px;” padding_divider=”true” title_font_color=”#ffffff” title_font_size=”22″ title_font_line_height=”1.5″ title_font_transform=”capitalize” title_font_align=”right” title=”1358″ title_margin_divider=”true” title_margin_css=”margin-top:0px;” content_font_color=”#ffffff” content_font_size=”18″ content_font_line_height=”1.7″ content_font_align=”right” content_margin_divider=”true” hover_border_divider=”true” mpc_icon__icon=”fa fa-circle” mpc_icon__icon_color=”#ffffff” mpc_icon__icon_size=”16″ mpc_icon__background_color=”rgba(255,255,255,0.01)” mpc_icon__border_divider=”true” mpc_icon__padding_divider=”true” mpc_icon__margin_divider=”true” mpc_icon__hover_background_color=”#ffffff” mpc_icon__hover_border_divider=”true” mpc_icon__hover_border_css=”border-radius:50px;” mpc_icon__mpc_tooltip__border_divider=”true” mpc_icon__mpc_tooltip__padding_divider=”true” mpc_divider__width=”5″ mpc_divider__align=”right” mpc_divider__content_border_divider=”true” mpc_divider__content_padding_divider=”true” mpc_divider__lines_color=”#ffffff” mpc_divider__padding_divider=”true” mpc_divider__padding_css=”padding-top:2px;padding-bottom:2px;” mpc_divider__margin_divider=”true” pointer_disable=”true” stamp__icon=”fa fa-circle” stamp__icon_color=”#ffffff” stamp__icon_size=”10″ stamp__background_color=”rgba(255,255,255,0.01)” stamp__border_divider=”true” stamp__padding_divider=”true” stamp__padding_css=”padding-top:3px;padding-right:4px;padding-bottom:3px;padding-left:3px;” stamp__margin_divider=”true” stamp__hover_background_color=”#ffffff” stamp__hover_border_divider=”true” stamp__hover_border_css=”border-radius:20px;” stamp__mpc_tooltip__border_divider=”true” stamp__mpc_tooltip__padding_divider=”true” mpc_tooltip__disable_arrow=”true” mpc_tooltip__disable_hover=”true” mpc_tooltip__border_divider=”true” mpc_tooltip__padding_divider=”true”]

شروع فعالیت ما

گروه صنعتی پادیر در سال ۱۳۵۸ با مدیریت بخش خصوصی در حوزه تولیدی، مهندسی و ساخت آغاز به کار نموده است.[/mpc_timeline_item][mpc_timeline_item preset=”mpc_preset_5″ layout=”title,divider,content” alignment=”right” border_divider=”true” border_css=”border-radius:15px;” padding_divider=”true” title_font_color=”#ffffff” title_font_size=”22″ title_font_line_height=”1.5″ title_font_transform=”capitalize” title_font_align=”right” title=”1374″ title_margin_divider=”true” title_margin_css=”margin-top:0px;” content_font_color=”#ffffff” content_font_size=”18″ content_font_line_height=”1.7″ content_font_align=”right” content_margin_divider=”true” hover_border_divider=”true” mpc_icon__icon=”fa fa-circle” mpc_icon__icon_color=”#ffffff” mpc_icon__icon_size=”16″ mpc_icon__background_color=”rgba(255,255,255,0.01)” mpc_icon__border_divider=”true” mpc_icon__padding_divider=”true” mpc_icon__margin_divider=”true” mpc_icon__hover_background_color=”#ffffff” mpc_icon__hover_border_divider=”true” mpc_icon__hover_border_css=”border-radius:50px;” mpc_icon__mpc_tooltip__border_divider=”true” mpc_icon__mpc_tooltip__padding_divider=”true” mpc_divider__width=”5″ mpc_divider__align=”right” mpc_divider__content_border_divider=”true” mpc_divider__content_padding_divider=”true” mpc_divider__lines_color=”#ffffff” mpc_divider__padding_divider=”true” mpc_divider__padding_css=”padding-top:2px;padding-bottom:2px;” mpc_divider__margin_divider=”true” pointer_disable=”true” stamp__icon=”fa fa-circle” stamp__icon_color=”#ffffff” stamp__icon_size=”10″ stamp__background_color=”rgba(255,255,255,0.01)” stamp__border_divider=”true” stamp__padding_divider=”true” stamp__padding_css=”padding-top:3px;padding-right:4px;padding-bottom:3px;padding-left:3px;” stamp__margin_divider=”true” stamp__hover_background_color=”#ffffff” stamp__hover_border_divider=”true” stamp__hover_border_css=”border-radius:20px;” stamp__mpc_tooltip__border_divider=”true” stamp__mpc_tooltip__padding_divider=”true” mpc_tooltip__disable_arrow=”true” mpc_tooltip__disable_hover=”true” mpc_tooltip__border_divider=”true” mpc_tooltip__padding_divider=”true”]

افتتاح کارخانه تیرچه

در حوزه فعالیت های تولیدی شرکت، واحد اول کارخانه تیرچه در سال ۱۳۷۴ به بهره برداری رسید.[/mpc_timeline_item][mpc_timeline_item preset=”mpc_preset_5″ layout=”title,divider,content” alignment=”right” border_divider=”true” border_css=”border-radius:15px;” padding_divider=”true” title_font_color=”#ffffff” title_font_size=”22″ title_font_line_height=”1.5″ title_font_transform=”capitalize” title_font_align=”right” title=”1396″ title_margin_divider=”true” title_margin_css=”margin-top:0px;” content_font_color=”#ffffff” content_font_size=”18″ content_font_line_height=”1.7″ content_font_align=”right” content_margin_divider=”true” hover_border_divider=”true” mpc_icon__icon=”fa fa-circle” mpc_icon__icon_color=”#ffffff” mpc_icon__icon_size=”16″ mpc_icon__background_color=”rgba(255,255,255,0.01)” mpc_icon__border_divider=”true” mpc_icon__padding_divider=”true” mpc_icon__margin_divider=”true” mpc_icon__hover_background_color=”#ffffff” mpc_icon__hover_border_divider=”true” mpc_icon__hover_border_css=”border-radius:50px;” mpc_icon__mpc_tooltip__border_divider=”true” mpc_icon__mpc_tooltip__padding_divider=”true” mpc_divider__width=”5″ mpc_divider__align=”right” mpc_divider__content_border_divider=”true” mpc_divider__content_padding_divider=”true” mpc_divider__lines_color=”#ffffff” mpc_divider__padding_divider=”true” mpc_divider__padding_css=”padding-top:2px;padding-bottom:2px;” mpc_divider__margin_divider=”true” pointer_disable=”true” stamp__icon=”fa fa-circle” stamp__icon_color=”#ffffff” stamp__icon_size=”10″ stamp__background_color=”rgba(255,255,255,0.01)” stamp__border_divider=”true” stamp__padding_divider=”true” stamp__padding_css=”padding-top:3px;padding-right:4px;padding-bottom:3px;padding-left:3px;” stamp__margin_divider=”true” stamp__hover_background_color=”#ffffff” stamp__hover_border_divider=”true” stamp__hover_border_css=”border-radius:20px;” stamp__mpc_tooltip__border_divider=”true” stamp__mpc_tooltip__padding_divider=”true” mpc_tooltip__disable_arrow=”true” mpc_tooltip__disable_hover=”true” mpc_tooltip__border_divider=”true” mpc_tooltip__padding_divider=”true”]

افتتاح بزرگترین کارخانه خرپای صنعتی کشور

طرح توسعه گروه صنعتی پادیر جهت احداث بزرگترین کارخانه تولید خرپای میلگردی صنعتی در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ آغاز و در آبان ماه سال ۱۳۹۶ به بهره برداری رسیده است.[/mpc_timeline_item][/mpc_timeline_basic]

پرسش و پاسخ: پاسخ سوالات خود را در اینجا بیابید.

جهت مشاهده فرآیند کامل فروش و سفارش محصول اینجا را کلیک کنید.

 با مراجعه به دفتر فروش پادیر می توانید برخی از نمونه های محصولات این شرکت را مشاهده کنید. همچنین در وب سایت این شرکت با مراجعه به بخش “پروژه ها”  می توانید برخی از پروژه های انجام شده را مشاهده نمایید. شما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید و در کانال تلگرام ما نیز عضو شوید. علاوه بر این با دانلود کردن کاتالوگ این مجموعه و یا ثبت درخواست نمونه محصول در قسمت “امور مشتریان” نیز می توانید به نمونه هایی از این مجموعه دسترسی پیدا کنید.

محصولات تیرچه پادیر در مراحل متعددی ساخته و تولید می شوند؛ بنابراین جهت تکمیل یک سفارش باید زمان بندی های مختلفی را در نظر گرفت در نتیجه بر اساس نیازمندی های مشتری زمان اتمام کار متغیر می باشد. تمامی اطلاعات اعم از زمان تحویل پروژه قبل از شروع به کار به مشتری اطلاع داده خواهد شد.

تیرچه پادیر  دو دهه پس از آغاز فعالیت، با داشتن واحد ترانسپورت مجهز و پیشرفته بصورت مجزا، امکان تحویل کالا را به تمام نقاط استان تهران بصورت کامل فراهم کرده است.

[mpc_carousel_posts carousel_preset=”mpc_preset_18″ single_scroll=”true” loop=”true” rows=”1″ cols=”3″ gap=”10″ start_at=”1″ taxonomies=”10″ orderby=”rand” preset=”mpc_preset_20″ layout=”style_5″ thumb_height=”225″ title_font_color=”#333333″ title_font_size=”16″ title_font_line_height=”2″ title_font_transform=”uppercase” title_font_align=”right” title_margin_divider=”true” meta_layout=”date” meta_font_color=”#888888″ meta_font_size=”12″ meta_font_line_height=”1.5″ meta_font_transform=”none” meta_font_align=”right” meta_link_color=”#888888″ hover_meta_link_color=”#d49ab0″ meta_margin_divider=”true” date_font_color=”#555555″ date_font_size=”12″ date_font_line_height=”1.5″ date_font_align=”right” date_background=”#f9bd09″ date_border_divider=”true” date_padding_divider=”true” date_margin_divider=”true” description_font_color=”#888888″ description_font_size=”13″ description_font_line_height=”1.7″ description_font_align=”justify” description_padding_divider=”true” description_padding_top=”10″ description_padding_left=”10″ description_padding_css=”padding-top:10px;padding-left:10px;” description_margin_divider=”true” background_color=”#ffffff” border_divider=”true” border_top=”0″ border_right=”0″ border_bottom=”0″ border_left=”0″ border_css=”border-top:0px;border-right:0px;border-bottom:0px;border-left:0px;border-radius:0px;” border_radius=”0″ padding_divider=”true” padding_top=”25″ padding_right=”35″ padding_bottom=”25″ padding_left=”35″ padding_css=”padding-top:25px;padding-right:35px;padding-bottom:25px;padding-left:35px;” overlay_effect=”slide-right” overlay_color=”” overlay_title_margin_divider=”true” overlay_meta_margin_divider=”true” overlay_date_padding_divider=”true” overlay_date_margin_divider=”true” overlay_description_padding_divider=”true” overlay_description_margin_divider=”true” lightbox_disable=”true” lightbox_icon=”etl etl-camera” lightbox_icon_color=”#666666″ lightbox_icon_size=”50″ hover_lightbox_color=”#d49ab0″ readmore_icon_color=”#666666″ readmore_icon_size=”50″ hover_readmore_color=”#d49ab0″ overlay_icons_padding_divider=”true” overlay_icons_margin_divider=”true” mpc_button__preset=”mpc_preset_22″ mpc_button__font_color=”#888888″ mpc_button__font_size=”14″ mpc_button__font_line_height=”1.5″ mpc_button__font_transform=”uppercase” mpc_button__font_align=”center” mpc_button__title=”بیشتر بخوانید” mpc_button__border_divider=”true” mpc_button__border_style=”solid” mpc_button__border_color=”#888888″ mpc_button__border_css=”border-color:#888888;border-style:solid;border-radius:0px;” mpc_button__border_radius=”0″ mpc_button__padding_divider=”true” mpc_button__padding_top=”10″ mpc_button__padding_right=”10″ mpc_button__padding_bottom=”10″ mpc_button__padding_left=”10″ mpc_button__padding_css=”padding-top:10px;padding-right:10px;padding-bottom:10px;padding-left:10px;” mpc_button__margin_divider=”true” mpc_button__margin_top=”10″ mpc_button__margin_right=”10″ mpc_button__margin_bottom=”10″ mpc_button__margin_left=”10″ mpc_button__margin_css=”margin-top:10px;margin-right:10px;margin-bottom:10px;margin-left:10px;” mpc_button__hover_font_color=”#ffffff” mpc_button__hover_background_color=”#fcd062″ mpc_button__hover_background_effect=”slide-top” mpc_button__hover_border_divider=”true” mpc_button__hover_border_color=”#fcd062″ mpc_button__hover_border_css=”border-color:#fcd062;border-radius:0px;” mpc_button__hover_border_radius=”0″ mpc_button__mpc_tooltip__border_divider=”true” mpc_button__mpc_tooltip__border_css=”border-color:undefined;border-style:undefined;” mpc_button__mpc_tooltip__padding_divider=”true” mpc_button__mpc_tooltip__padding_unit=”” mpc_navigation__preset=”mpc_preset_39″ mpc_navigation__prev_margin_divider=”true” mpc_navigation__next_margin_divider=”true” mpc_navigation__border_divider=”true” mpc_navigation__padding_divider=”true”]

مشتریان ما

برخی از مشتریان بزرگ و خاص خود را انتخاب کرده ایم تا شما بدانید چه کسانی پروژه های خود را به تیرچه پادیر می سپارند

[mpc_carousel_image preset=”mpc_preset_4″ loop=”true” speed=”500″ layout=”fluid” enable_force_height=”true” force_height=”160″ images=”3288,3287,3286,3285,3284,3283,3282,3276,3274,3278,3280,3272″ gap=”2″ stretched=”true” start_at=”5″ image_size=”large” image_opacity=”100″ image_border_divider=”true” image_hover_opacity=”100″ image_hover_border_divider=”true” overlay_icon_border_divider=”true” overlay_icon_margin_divider=”true” overlay_icon_padding_divider=”true” overlay_padding_divider=”true” mpc_navigation__preset=”mpc_preset_15″ mpc_navigation__prev_margin_divider=”true” mpc_navigation__next_margin_divider=”true” mpc_navigation__border_divider=”true” mpc_navigation__padding_divider=”true”][mpc_carousel_slider]
[mpc_carousel_image speed=”500″ images=”3275,3277,3279,3273,3281″ rows=”1″ cols=”5″ gap=”0″ start_at=”1″ image_opacity=”100″ image_hover_opacity=”100″]