محصول تیرچه به علت دارا بودن مشخصات ابعادی خاص و بسیار ویژه، در حوزه حمل و نقل درون شهری مشکلات فراوانی را برای تولیدکنندگان و مشتریان در پی دارد از این رو شرکت پادیر در جهت رفاه حال مشتریان و در راستای افزایش سرعت بارگیری و حمل و نقل و همچنین تخلیه ی تیرچه ها ضمن حفظ کیفیت آنها و جلوگیری از آسیب های احتمالی، مجهز به ماشین آلات ویژه بارگیری، حمل و تخلیه می باشد.

 از آنجایی که حمل تیرچه های با  طول بلند باید توسط تریلر انجام گیرد و عملا این امر در طی روز امکان پذیر نیست، تیرچه ها توسط کامیونت های خاور که توسط شرکت پادیر بصورت ویژه جهت حمل محصول تیرچه بهسازی شده اند و مجاز به تردد در طی روز می باشند، بارگیری، حمل و توسط پرسنل شرکت در محل پروژه مشتری تخلیه می شوند.