استاندارد ملی تیرچه های پیش ساخته خرپایی به شماره ۱-۲۹۰۹ مورد تجدید نظر قرار گرفت و ویرایش سال ۱۳۹۵ در تاریخ ۱۵/۰۳/۹۶ ابلاغ گردید

(۱۵/۰۳/۹۶)